top of page

Privacybeleid

Bij Wes Zorg hechten we veel belang aan de privacy van uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze verzamelen, waarom we deze verzamelen, met wie we deze delen, waar we deze opslaan, hoelang we deze bewaren, hoe we deze beschermen, en hoe we wijzigingen of updates aanbrengen in ons privacybeleid.

Verzamelde informatie

We verzamelen de persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere relevante informatie om u onze thuiszorgdiensten te kunnen bieden. We kunnen ook anonieme informatie verzamelen over uw gebruik van onze website met behulp van cookies of vergelijkbare technologieën.

Informatie verzamelen

We verzamelen uw persoonlijke informatie wanneer u deze rechtstreeks aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult op onze website, wanneer u een afspraak met ons maakt, of wanneer u ons belt voor informatie. We kunnen ook automatisch informatie verzamelen wanneer u met onze website interacteert.

Gebruik van de informatie

We gebruiken de verzamelde informatie om u onze thuiszorgdiensten te bieden, om aan uw verzoeken te voldoen, om contact met u op te nemen over uw afspraken, om relevante informatie over onze diensten naar u te sturen, om onze website en diensten te verbeteren, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Delen van de informatie

We delen uw persoonlijke informatie alleen met de personen en entiteiten die nodig zijn om u onze thuiszorgdiensten te kunnen bieden, bijvoorbeeld onze verpleegkundigen en administratief personeel. We kunnen uw informatie ook delen met derden als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als u hiermee instemt.

Opslag van de informatie

Uw informatie wordt opgeslagen in beveiligde systemen, zowel op onze eigen servers als op servers van derden serviceproviders. We nemen de nodige maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Bewaring van de informatie

We bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen. Wanneer we uw informatie niet langer nodig hebben, verwijderen we deze veilig.

Bescherming van de informatie

We treffen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Dit omvat technische, organisatorische en administratieve maatregelen om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en wijziging.

Wijzigingen en updates

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen of updates aanbrengen in ons privacybeleid. Eventuele wijzigingen worden op onze website geplaatst met een bijgewerkte datum.

We raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.Als u vragen of zorgen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die op onze website worden verstrekt.

bottom of page