top of page

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van Wes Soins, een bedrijf dat gespecialiseerd is in thuisverpleging. De volgende wettelijke informatie regelt het gebruik van deze website. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u volledig en zonder voorbehoud de voorwaarden zoals vermeld in deze juridische vermeldingen.

Contactgegevens

  • E-mail: soinswes@gmail.com

  • Tel.: 0488 91 10 08

  • Adres: Stationsstraat 73, 3080 Tervuren

  • Juridische vorm van het bedrijf: BV

  • Hosting: Wix.com Ltd. - 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israël - +1 415-639-9034

Intellectuele eigendom

Alle elementen op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, graphics, logo's, iconen en video's, zijn exclusief eigendom van Wes Soins of haar contentleveranciers, en worden beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom. Het is ten strengste verboden om deze elementen te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden of te wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wes Soins.

Externe links

Deze website kan links bevatten naar externe websites. Wes Soins heeft geen controle over deze websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor hun inhoud of privacybeleid. Het opnemen van deze links impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door Wes Soins.

Bescherming van persoonsgegevens

Wes Soins verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens te respecteren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u ons privacybeleid raadplegen dat beschikbaar is op deze website.

Wijzigingen in de juridische vermeldingen

Wes Soins behoudt zich het recht voor om deze juridische vermeldingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot deze juridische vermeldingen kunt u contact met ons opnemen via de hierboven verstrekte contactgegevens.

bottom of page